Wcześniejsza spłata kredytu – zwrot prowizji

Podpisanie umowy kredytowej jest równoznaczna z akceptacją wszelkich należności, które są niewątpliwie związane z kredytem konsumenckim. Na całkowity koszt kredytu wpływa m. in. oprocentowanie kredytu, ubezpieczenia, opłata przygotowawcza, a także prowizja. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kredytobiorca ma szansę starać się o proporcjonalny zwrot części poniesionych kosztów, o ile spłacił kredyt wcześniej niż wynika to z umowy kredytowej.

https://kredyt123.pl/zwrot-prowizji.html Podpisanie umowy kredytowej – z jakimi kosztami się wiąże?

Podejmując decyzję o zaciągnięciu jakiegokolwiek wypada mieć na uwadze, że kwota, jaką trzeba zwrócić instytucji finansowej obejmuje głównie:
•nakłady pieniężne, które instytucja finansowa przekazuje klienta
•odsetki
•opłatę przygotowawczą
•prowizje
•marże
•koszty związane z ubezpieczeniem
Środki pieniężne, które instytucja finansowa udostępnia kredytobiorcy na czas określony w umowie, kredytobiorca zobligowany jest zwrócić w całości. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, wszystkie koszta zostaną zminimalizowane proporcjonalnie do okresu, o który został skrócony okres kredytowania.

Zwrot prowizji bankowej – kto możeuzyskać?

O zwrot prowizji bankowej może ubiegać się kredytobiorca, który:
• spłacił swoje zobowiązanie przed terminem – dotyczy to kredytów konsumenckich
• podpisał umowę kredytową po 18.12.2011 roku
• zaciągnął kredyt, którego wysokość nie przewyższa 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w innej walucie
• opłacił prowizję
Trzeba pamiętać, że zwrot prowizji bankowej dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: